top of page

פעילות הפנאי של ספורטאי המכבייה: התנדבות בחאן אל אחמר

שילה פריד

20 ביולי 2022

חברי נבחרת ההוקי של ארה"ב נשלחו להתנדב עם ילדים בכפר הבדואי הבלתי חוקי חאן אל אחמר, המיועד לפינוי, וחילקו לילדים משקפיים, במסגרת פרויקט המשותף לבית חולים פלסטיני ולעמותת ידידי שבט הג'האלין

bottom of page