top of page

שופטי העליון למדינה בעתירת חאן אל אחמר: "איך הטענות השתנו ב-180 מעלות"?

אמוץ שפירא

1 במאי 2023

בג"ץ דן בעתירת עמותת רגבים, שדורשת מהמדינה לממש את צווי ההריסה למבנים לא חוקיים ביישוב

bottom of page