top of page

התינוקת מקהילת קורשאן

כחלק מהפעילות שלנו בידידי הג'האלין לקחנו תחת חסותנו תינוקת מקהילת קורשאן, אשר נולדה עם הפרעה נדירה שאפשר לרפא עם פורמולה מיוחדת ויקרה שאין להשיג ברש"פ.
ביום שישי האחרון העברנו למשפחה פורמולה נוספת. בעקבות השימוש בפורמולה התינוקת הולכת ומתחזקת והשבוע פעם ראשונה חייכה!!!
תודות רבות לחברה שתרמה את הפורמולה ושאר התורמים למבצע

bottom of page