top of page
<Back

אירוע "אוהלים מבפנים"

אירוע  "אוהלים מבפנים"

שלושת ימי "אוהלים מבפנים", שבהם ידידינו משבט הג'האלין פתחו את אוהליהם ולבבותיהם לאירוח בחאן אל אחמר המקסים שלהם.
מאות משפחות הגיעו להתארח. האווירה הייתה מקסימה, רק חיוכים נראו על הפנים. הילדים המתארחים והילדים המקומיים שיחקו ביחד והתחברו בטבעיות שרק ילדים יודעים, המבוגרים הסתובבו ברחבי החאן והתארחו באוהלים בנחת, הנשים שבישלו אירחו ביד רחבה את כל מי שהגיע.
מבחינתנו, הפעולה המשותפת שלנו ושל ידידינו בני הג'האלין רק מחזקת את הקשר, את הידיעה שיש רצון ואכפתיות ועל מי לסמוך. ומבחינת הקהל שהגיע – מרומם לראות איך אנשים שלא מכירים, לא את הסיפור של החאן ובוודאי שלא את בני הג'האלין, מצליחים להתחבר, לשמוע, להבין ולראות שמאחורי הכותרות הגדולות והמאיימות לפעמים, יש פשוט בני אדם שרוצים לחיות את חייהם, כמונו כמוהם.
תודה מעומק הלב לכל מי שלקח חלק, לכל מי שאירח, לכל מי שהתארח. כולכם חלק מקירוב לבבות חשוב ונחוץ.
בחג הסוכות הפקנו אירוע מרגש בשם "אוהלים מבפנים", שלושה ימים בהם ידידינו משבט הג'האלין פתחו את אוהליהם ולבבותיהם לאירוח בחאן אל אחמר המקסים שלהם.
מאות משפחות הגיעו להתארח. האווירה הייתה מקסימה, רק חיוכים נראו על הפנים. הילדים המתארחים והילדים המקומיים שיחקו ביחד והתחברו בטבעיות שרק ילדים יודעים, המבוגרים הסתובבו ברחבי החאן והתארחו באוהלים בנחת, הנשים שבישלו אירחו ביד רחבה את כל מי שהגיע.
מבחינתנו, הפעולה המשותפת שלנו ושל ידידינו בני הג'האלין רק מחזקת את הקשר, את הידיעה שיש רצון ואכפתיות ועל מי לסמוך. ומבחינת הקהל שהגיע – מרומם לראות איך אנשים שלא מכירים, לא את הסיפור של החאן ובוודאי שלא את בני הג'האלין, מצליחים להתחבר, לשמוע, להבין ולראות שמאחורי הכותרות הגדולות והמאיימות לפעמים, יש פשוט בני אדם שרוצים לחיות את חייהם, כמונו כמוהם.
תודה מעומק הלב לכל מי שלקח חלק, לכל מי שאירח, לכל מי שהתארח. כולכם חלק מקירוב לבבות חשוב ונחוץ.

bottom of page